Virtualni ured

Ako želite smanjiti troškove vašeg ureda, podružnice ili predstavništva, a želite nastaviti poslovanje u Hrvatskoj ili tek otvarate tvrtku sa sjedištem u Zagrebu, koristite našu uslugu VIRTUALNOG UREDA. Velika prednost virtualnih ureda je da ne zahtijevaju troškove koje biste imali klasičnim najmom ureda. Uz virtualni ured sav posao obavljate i dalje od kuće ili bilo koje druge lokacije, ali umjesto da navodite svoju privatnu adresu u sudskom registru ili prema svojim klijentima, možete uvrstiti adresu Ilica 60.

 Mikro uredMali uredSrednji uredVeliki ured
Adresa firme
Pločica s imenom firme na vratima
Ime firme na poštanskom sandučiću
 
Prihvat pošte
Email obavijest o prisigloj pošti
Prosljeđivanje pošte
Skeniranje pošte
Podizanje preporučenih pošiljaka
 
Komunikacije
Besplatna email adresa: [email protected]
Telefonska linija sa vlastitim brojem
Prosljeđivanje poziva
Zaprimanje poziva
Telefaks broj (fiksni)
Prosljeđivanje pristiglih faksova (poštom)
Prosljeđivanje faks poziva na drugi broj
Skeniranje pristiglih telefaks poruka
 
Hosting
Business hosting paket
Besplatna .hr ili .eu domena
Izrada web stranicaNa zahtjevNa zahtjevNa zahtjevNa zahtjev
 
CjenikMikro uredMali uredSrednji uredVeliki ured
Inicijalni trošak otvaranja500 kn600 kn700 kn800 kn
Mjesečna cijena850 kn1.250 kn1.750 kn2.350 kn
Polugodišnja cijena (10% popusta)4.590 kn6.750 kn9.450 kn12.690 kn
Godišnja cijena (30% popusta)6.426 kn9.450 kn13.230 kn17.766 kn
 

Troškovi virtualnog ureda sastoje se od jednokratnog troška otvaranja virtualnog ureda i pretplate ovisno o paketu koji izaberete.